Personuppgifter

Medlemsregister

En intresseanmälan om medlemskap på Nockeby scoutkårs hemsida sker från vår sida Intresseanmälan direkt i Scouternas gemensamma medlemsregister Scoutnet. I Scoutnet sker även medlemshantering. Läs mer om Scoutnets hantering av personuppgifter på vår sida Intresseanmälan (längst ner i formuläret).

Hantering av personuppgifter som skickas via formulär på hemsidan

På hemsidan kan scouter anmäla sig till till sommarläger och andra arrangemang. Dessa anmälningar raderas efter sommarlägrets slut.

På hemsidan har vi även ett formulär för att avsluta medlemskap. Detta formulär skickar ett mail till kårens köansvariga. Dessa personuppgifter raderas efter att köansvariga registrerat uppgiften i Scoutnet.

Cookies

Scouterna och scoutkårens webbplatser använder cookies.

Publicering av personuppgifter på hemsidan

På hemsidan har vi text och bilder. I text används personnamn enbart på vissa funktionärer under kontaktsektionen. Dessa personer har gett sitt samtycke till publiceringen. På hemsidan har vi även bilder och i möjligaste mån försöker vi använda bilder där det är svårt att urskilja ansikten. Vi skriver aldrig bildtexter med personnamn. En person vars personuppgifter publicerats på vår hemsida kan begära att dessa ska tas bort. En sådan begäran hanteras skyndsamt. Begäran borttagning om sker via mail till info@nockebyscout.se.

Mail

Kåren har mailadresser under domänen nockebyscout.se. Kårens köper denna mailtjänst av One.com. Där använder vi oss enbart av möjligheten att skapa mailalias som vidarebefordrar ett mail till en annan adress. Denna slutadress är alltid funktionärens privata mailadress. Inga mail lagras i One.com.