Anmälan sommarläger 2018

Anmälan till sommarläger 2018

Notera att inbetalningskort inte skickas ut. Betala in avgiften till bankgiro 5043-1790. Ange namn och avdelning.
  • Föräldrar, annan vuxen och syskon väljer scoutens avdelning.
  • Om deltagaren

  • Skriv utan radbrytning tack.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.