Medlemskap

Scouter och funktionärer är medlemmar i kåren. Kontakta köansvariga om dina uppgifter är felaktiga.

Medlemskap i scouterna

Hur blir man medlem?

Gå till den här sidan och skicka in en intresseanmälan.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är ca 400 kr och faktureras av Scouternas riksorganisation en gång per termin. I medlemsavgiften för barn ingår det mesta av scoutverksamheten, dvs möten och äventyr varje vecka. Längre läger, tex sommarläger, kan kosta extra. Som medlem i Nockeby scoutkår är du även medlem i Stockholms scoutdistrikt, i Scouternas riksorganisation samt i ett av världsscoutförbunden WOSM eller WAGGGS.

Försäkring

Först när medlemsavgiften är betald blir scouten försäkrad. Det är Scouternas riksorganisation som försäkrar medlemmar i Nockeby scoutkår. Läs mer om försäkringarOBS! Först när medlemsavgiften är betald blir scouten försäkrad. 

Tidningar

Tidningen Scout kommer ut med 3 nummer per år. Läs den på papper när den landat i din brevlåda eller digitalt här: Tidningen Scout.

Adressändring

Anmäl ändrad adress till kårens medlemsansvarige på bliscout@nockebyscout.se.

Avsluta medlemskap

Här kan du anmäla avslutat medlemskap.