Kårstämma

När:
27 september, 2017 kl. 19:00 – 21:00
2017-09-27T19:00:00+02:00
2017-09-27T21:00:00+02:00
Var:
Hos Ahlqvists
Idrevägen 4
167 75 Bromma
Sverige

Kårens medlemmar kallas till kårstämma

Datum: Onsdagen den 27 september 2017
Tid: Kl 19.00 – ca 21.30
Plats: Idrevägen 4, Bromma (hos Henrik och Gertrude)

Efter kårstämman följer ett kort kårstyrelsemöte cirka 21-21.30

Föredragningslista till kårstämman

§1 Öppnande av stämman
§2 Val av ordförande för stämman
§3 Val av sekreterare för stämman
§4 Val av två justeringsmän för stämman
§5 Justering av röstlängden
§6 Frågan om stämman behörigen sammankallats
§7 Godkännande av föredragningslistan
§8 Fyllnadsval till vakanta poster i kåren
§9 Verksamhetsberättelse för 2016-2017
§10 Bokslut och revisionsberättelse
§11 Ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter
§12 Medlemsavgift för 2017-2018
§13 Budget för 2017-2018
§14 Val av firmatecknare
§15 Val av delegater och suppleanter till distriktsstämman
§16 Behandling av ärenden till distriktsstämman
§17 Behandling av motioner
§18 Övriga ärenden
§19 Stämman avslutas

PDF-version av kallelsen

Du kan också ladda ner denna kallelse som pdf här.